Vannledningen fra Abborvannsbekken mot Østernvann

Fra Østernvannsbekken og mot Østernvann ble det under krigen anlagt en drikkevannsledning, se bilde nr. 22729 og teksten under dette. Nå er det antageligvis bare denne korte stumpen igjen av denne. Typisk rør av trespiler holdt sammen med spennbånd av jern, men med isolasjon av glassvatt. Selv om den ligger tett ved veien, blir den stadig mer skjult av kratt..

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2018

Abborfossen

Av Odd Tore Saugerud

Her renner til vanlig fossen som er vist på bilde nr. 22728 og bilde nr. 24791. Nå er den bare et sig helt innunder fjellveggen på venstre side, og litt fukt på berget ved siden av. For bratt og sleipt til å krabbe opp, men det finnes en god mulighet til venstre for bergveggen.

25 Jun 2018

Abborjuvet

Av Odd Tore Saugerud

Abborjuvet er juvet Abborvannbekken renner gjennom etter kloppa der blåstien fra Årnes krysser bekken. Navnene Abborjuvet og Abborfossen høres noe merkelige ut for meg, men det er navnene som Bærum Turlag bruker i sin beskrivelse av sin vandring gjennom juvet. Juvet har både høye og bratte sider, og er vanskelig passerbart annet enn ved svært liten vannføring. Noen elvecanyon slik som den Urselva renner gjennom, er det likevel ikke.

25 Jun 2018

Møllefossen i Abborvannsbekken ovenfra

Av Odd Tore Saugerud

Også ovenfra er Møllefossen vanskelig tilgjengelig når det er nevneverdig vannføring i Abborvannsbekken. På bildet er både den trange kløfta etter fossen og fortsettelsen av bekken godt synlige. Her skal det ha ligget en mølle/kvern, men det har ikke vært mulig å finne spor etter den, selv med dagens lave vannføring.