Abborjuvet

Abborjuvet er juvet Abborvannbekken renner gjennom etter kloppa der blåstien fra Årnes krysser bekken. Navnene Abborjuvet og Abborfossen høres noe merkelige ut for meg, men det er navnene som Bærum Turlag bruker i sin beskrivelse av sin vandring gjennom juvet. Juvet har både høye og bratte sider, og er vanskelig passerbart annet enn ved svært liten vannføring. Noen elvecanyon slik som den Urselva renner gjennom, er det likevel ikke.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2018

Møllefossen i Abborvannsbekken ovenfra

Av Odd Tore Saugerud

Også ovenfra er Møllefossen vanskelig tilgjengelig når det er nevneverdig vannføring i Abborvannsbekken. På bildet er både den trange kløfta etter fossen og fortsettelsen av bekken godt synlige. Her skal det ha ligget en mølle/kvern, men det har ikke vært mulig å finne spor etter den, selv med dagens lave vannføring.

25 Jun 2018

Møllefossen i Abborvannsbekken sett fra nedsiden

Av Odd Tore Saugerud

Vanligvis er Møllefossen ganske vanskelig tilgjengelig for fotografering, men etter langvaring tørke er det knapt vann i bekken. Dette er samme foss som på bilde nr. 22726, men nå sett fra bekkeleiet. I dammen holdt det til to frosker, en i hver ende av dammen. I mange av dammene var det enten frosk eller småfisk, men aldri begge deler.

24 Jun 2018

Bare et kort hopp ned til Ullevålseter

Av Odd Stiansen

De blåmerkede stiene i området mellom Skjennungstua og Ullevålseter har fått en makeover, og den merkede stien går nå ned ovarennet for hoppbakken i lia over Ullevålseter. Gjester som har sko og ikke hoppski på bena, må imidlertid svinge til høyre mot veien nå de kommer til hoppet.