Åstaddammen og demningen

Allerede i middelalderen ble Stokkerelva demt opp ovenfor Åstadfossen for å gi vann til ei mølle, og på 1600-tallet ble vannet også brukt til å drive ei oppgangssag ve Åstad gård. Demningen ble ødelagt da Drammensbanen ble bygget, og ny demning ble bygget litt høyere opp i elva i 1891. Dagens demning ble bygget da Jernbaneverket bygget den nye jernbanetraséen i området. Med dette ble arealet redusert til omtrent halvparten av det opprinnelige fra 1891. I dagens tørkeperiode er vannføringen mye lavere enn normalt. Vannspeilet er lavt, og det er bare minimumsutløp gjennom bunnluka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Mai 2018

Starten på løype 836 i sommerskrud

Av Nina Didriksen

Rett nordøst for Hvitstenveien går skiløype 836 i retning Vestby kirke og Jegstad i Vestby. Det er et omfattende løypesystem over jorder og gjennom skogholt her sør i Akershus. På den andre siden av veien (bak fotografens rygg) går «Flisløypa», løype 837, se også bilde nr. 29566.

28 Mai 2018

Isfjell på Midtstuen

Av Nina Didriksen

Rester av vinterens moro finnes fremdeles her og der. I bakgrunnen skimtes toppen av den forrige Holmenkollbakken.

28 Mai 2018

Sommersesong i Flisløypa ved Pepperstad

Av Nina Didriksen

I vinter var det snø nok til at det var mulig å gå på ski også langt sør i Akershus. Siste mandag i mai var det svært varmt og fine fotturforhold i Flisløypa (løype 837). Bildet er tatt rett vest for Hvitstenveien, i krysset der løype 836 fortsetter bak fotografens rygg mot Vestby kirke og Jegstad.