Starten på løype 836 i sommerskrud

Rett nordøst for Hvitstenveien går skiløype 836 i retning Vestby kirke og Jegstad i Vestby. Det er et omfattende løypesystem over jorder og gjennom skogholt her sør i Akershus. På den andre siden av veien (bak fotografens rygg) går «Flisløypa», løype 837, se også bilde nr. 29566.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Mai 2018

Isfjell på Midtstuen

Av Nina Didriksen

Rester av vinterens moro finnes fremdeles her og der. I bakgrunnen skimtes toppen av den forrige Holmenkollbakken.

28 Mai 2018

Sommersesong i Flisløypa ved Pepperstad

Av Nina Didriksen

I vinter var det snø nok til at det var mulig å gå på ski også langt sør i Akershus. Siste mandag i mai var det svært varmt og fine fotturforhold i Flisløypa (løype 837). Bildet er tatt rett vest for Hvitstenveien, i krysset der løype 836 fortsetter bak fotografens rygg mot Vestby kirke og Jegstad.

27 Mai 2018

Snøfritt skue

Av Nina Didriksen

Skibakkene ved Tryvann er snøfrie nå. Den eneste lille snøflekken av betydning som er igjen i Marka nå, ligger langs Oppkuvbekken, i omtrent stikk motsatt retning fra åsen Steinbrotet ved Langliveien, hvor bildet er tatt.