Helt på kanten

En gruppe på 14 kjentmenn besøkte kjentmannsposten "Slottet" nord for Sørkedalen i kveld. Her på den vestre toppen var det fantastisk utsikt, men stupbratt ned, så det gjaldt å være forsiktig. Til tross for høye temperaturer de siste dagene, lå det ennå snø på skyggefulle steder.

Helt på kanten

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Mai 2018

Feviksvangen 2. pinsedag 2018

Av Anka Nordenborg

Det var flott å være på tur i Romeriksåsene 2. pinsedag, med nydelig sommervær. På Feviksvangen ble det en pause ved den gamle hvilekoia fra 1920, som nå er bygd om til ljørkoie med åpen grue i midten og soveplass til seks personer. Tidligere var det gården Fevik som setret her, og i mellomkrigstiden hentet brukerne torv her, som de blandet med husdyrgjødselen.

21 Mai 2018

Ljørkoia på Feviksvangen

Av Anka Nordenborg

Denne gamle hvilekoia ble brukt da det var torvuttak i området på 1920- og 1930-tallet. Den ble trolig oppført av Ditlef Nyberg i 1920, og er nå bygd om til ljørkoie med ovarnattingsplass til seks personer.

21 Mai 2018

Ljørkoie på Feviksvangen

Av Anka Nordenborg

Fevikskoia er en gammel hvilekoie som ble brukt da det var torvuttak i området på 1920- og 1930-tallet. Den er nå bygd om til ljørkoie med plass til seks personer på briskene. Åpen grue i midten. Koia ble trolig oppført av Ditlef Nyberg i 1920.