Siste løyperest på Østre Fyllingen

Litt vemodig å se årets skiløyper seile forbi på Østre Fyllingen. Bildet er tatt rett ved brua på nordsiden av vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

10 Mai 2018

Loka ved Hoffarts kanal

Av Odd Tore Saugerud

Mellom Hoffarts kanal og nordenden av Loka er det en smal landtunge. På bildet er elveinnløpet i venstre side av bildet, mens utløpet til Vesleflåtan er i høyre side. I dette området, og også i stor grad ellers, er Loka grunt og sivbevokst, med flytetorv og store steiner. Isen hadde nå gått på alle vannene, men det var fortsatt såpass mye snø igjen i terrenget at det var mindre gangbart. På veiene fra Damtjern var det tørt og fint, mens Spålsveien og anleggsveien til Hauken fortsatt for det meste var dekket av løypepreparert snø.

07 Mai 2018

Opptur ved Oppkuven

Av Magnus Nyløkken |

- Ski og sykkel er en fantastisk kombinasjon nå på våren, sier Idar Olsen. Han og sønnen Håvard gjør seg klare for dagens familie-ekspedisjon fra parkeringsplassen i Sørkedalen. Målet er Oppkuven på Krokskogen.

07 Mai 2018

Isen går også på Damtjern

Av Odd Tore Saugerud

På Damtjern er isen i oppløsning, og det er åpne områder langs breddene. Det ligger snø i skyggefulle områder, og skiløypene er fortsatt synlige i issørpa. Men det var nok mer interessant med sykkel enn med ski denne dagen, og snart kan det vel også bli aktuelt å fylle opp jernkassa på demningen med sesongens fiskekort.