Vi aner fortsatt sporene

Vi aner fortsatt sporene bortover jordet, men de tas nok snart av våren. På jordene her på Hadeland er det lite igjen av snøen nå. Lunner vel kjører løypa som har gått bortover her - og videre opp til parkeringsplassen ved Skøyen, der den møter Grindvoll ILs løypenett.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

22 Apr 2018

Rest av vinter ved Lunner stasjon

Av Eivind Molde

Noen snøhauger minner oss om en snørik vinter. Men det smelter fort nå.

21 Apr 2018

Åpen elv, men nok sne i løypetraseen

Av Erik Unneberg |

Elven mellom Store Sinnera og Spålen var åpen , men det var mer enn nok sne i løypen. Jeg valgte løype 1139 forbi Auretjern på turen videre mot Spålen, men det ble en temmelig våt opplevelse. Forholdene ble bedre da jeg kom opp på Spålsveien, men nå var det blitt veldig trått føre. Løypen på østsiden av Storflåtan var foreløpig ikke blitt våt, men den største utfordringen var å krysse Atjernsmyrene, Der måtte jeg gå en lang omvei nordover for å komme forbi, før jeg kunne ta meg opp til Løvlia.

21 Apr 2018

Vanskelig over myrene

Av Erik Unneberg |

Det var fine forhold fra Gjerdingen og opp Kalvedalen, men fra krysset Svenåvegen/Gjerdingvegen kom utfordringene på løpende bånd. Jeg hadde ikke lyst til å gå over vannene, så løypen over Tverrsjøen på ferden videre til Tverrsjøstallen, ble eliminert. Dermed fortsatte jeg nordvestover i "Ølja rundt" (løype 236). Flere steder hadde bekken oversømmet løypen, og her ved Spinnemyra måtte jeg gå helt langs kanten for å komme over. Det ble bedre da jeg kom til Johannestjern, og kom meg relativt sokketørr til Tverrsjøstallen før ferden fortsatte nedover Sinnerdalen.