Stedet for "Seljefløyten"

Christian Skredsvig (1854-1924) malte sitt mest berømte verk "Seljefløyten" i 1889. Motivet var fra Dælivann i Bærum, akkurat her bildet er tatt. For et par år siden ryddet Bærum kommune opp her og gjenskapte omgivelsene slik at de ble mest mulig som i det berømte maleriet. Men nå har naturen langt på vei tatt overhånd igjen

Stedet for

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Mai 2004

Multeblomst og tidlig vår ved Dælivann

Av Erik Unneberg |

Normalt blomstrer multene i juni/juli, så dette må vel sies å være en tidlig vår ved Dælivann. Her er det en hannblomst som har tatt sjansen på å springe ut.

09 Mai 2004

Gyrihaugen sett fra Tyrifjorden

Av Erik Unneberg

Fra golfbanen på Storøya i Tyrifjorden er det flott utsyn mot krokskogplatået, der Gyrihaugen rager aller høyest i landskapet.

09 Mai 2004

Ringerike sett fra Krokskogens vestgrense

Av Erik Unneberg

Rett nedenfor Mørkganga under oppstigningen mot Gyrihaugen er det kjempefin utsikt mot Steinsfjorden og omkringliggende områder.