Vind vest på Krokskogen

Med storm i fjellet drypper det litt på oss også. Det blåste friskt under dagens tur nord for Kleivstua. Løypene føyket igjen, og på bildet sees store snøfonner i traseen sør for Retthellseter, et noe uvanlig syn i Marka.

Vind vest på Krokskogen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

15 Feb 2018

Ringeriksutsikt

Av Nina Didriksen

Fra paraglidernes startsted øverst i Dronningveien er det fin utsikt. Til venstre sees litt av Storøya med åpent vann rundt, i bakgrunnen Røysehalvøya, og bak der skogsområdet Holleia. Kroksund med E16 ligger som et skille mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden.

15 Feb 2018

Vakkert ved Dausjøen

Av Jørgen Øverbye

Disse husmannsplassene ligger nydelig til ved Dausjøen i Maridalen. Bynært, men likevel ordentlig på landet.

15 Feb 2018

Det føyker på Snellingen

Av Jarle Jensen |

Greit å pusse over løypene etter kraftig vind i høyden.