Seniorer nyter solen på Kikkut

DNTs Turbussen for seniorer holder det gående også vinterstid. Her har lang tur med start fra Isi inntatt gapahukene på Kikkut øst for Busoppkastet på Eineåsens sydside, og mestepartene av deltagerene har funnet plass i solen. Utsikten herfra er flott, men med lav motsol i dag må bilde nr. 27085 tjene som et eksempel. Snart kom også mellomlang tur, og under vekslingen ble hele plassen foran gapahukene og litt til fylt opp av folk. Vinterstinettet i området er nå nær perfekt, veltråkket og fast tørrsnø uten tendens til is.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

07 Feb 2018

Er det et tre under der?

Av Jørgen Øverbye

Myrene øst for Finntjern minner om fjellterreng med sine store, tette furuer og vide utsyn. Selv om ikke hele scooterløypa fra Movatn til Finntjern (nr. 129) var kjørt, var det fine scooterspor fra Søndre Damputt. Bildet er tatt ved Blyputten.

07 Feb 2018

Velkommen til Søndre Krokvann

Av Trond Bøås

Vinterlig i Østmarka nå.

07 Feb 2018

I farta

Av Eyvind Wang

Dette bildet er bokstavelig tatt i farta i bakkene ned mot Storebekkhytta fra Søndre Heggelivann. Det gikk ganske fort med ham til høyre. Tilsvarende sakte med ham til venstre. Men veldig fint for alle.