Øststupene på Kolsås – søndre del

Nærmere sydenden av Kolsåsmassivet enn stupene på bilde nr. 28501 ligger det enda et område med stup og tilløp til pinakler. På den smale ryggen ovenfor dette, på bildet omtrent rett ned for toppen av masta på Kolsås, ligger en av de fire bygdeborgene på Kolsås, den navnløse og minst kjente, se bilde nr. 14969 og bilde nr. 21667 og etterfølgende bilder. Lenger mot syd (til venstre i bildet) er taket på KIF-hytta synlig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Jan 2018

Øststupene på Kolsås – nordre del

Av Odd Tore Saugerud

Mellom Gråmagan og sydenden av Kolsåsmassivet ligger dette området med stup og tilløp til pinakler. Dette er også et krevende og mye brukt område til klatring med boltesatte ruter, se f.eks. bilde nr. 17113.

21 Jan 2018

En salrygget låve

Av Odd Tore Saugerud

Nå når det er snødekke på taket på den gamle Dalbolåven, er det lett å se hvor salrygget den er. Her er det ikke bare taket som gir etter, men også selve fundamentet til låven har ugjort seg. I bakgrunnen til venstre troner bygdeborgen Gråmagan, til høyre østsiden av Nordre Kolsås.

21 Jan 2018

Bygdeborgen Tjuvenborgen og Knabberud

Av Odd Tore Saugerud

Kollen Tjuvenborgen (Tjuvenborn på noen kart) er mye lavere enn Nordre Kolsås, men er likevel et tydelig landemerke nordøst på denne. Vinterstid trer stupene tydelig frem, og bebyggelsen nedenfor kollen er synlig nå når bladene har falt. Øverst ligger en bolig, under den er flaggstanga og litt av bebyggelsen på småbruket Knabberud synlig. Bilde nr. 14965 viser Tjuvenborgen sommerstid og gir forklaringen på navnet.