Dagens siste solstreif på Kolsåsmassivet

Fra Skuibakken er det god oversikt over Vestre Bærum og Kolsåsmassivet. Her har dagens siste solstråler funnet et hull i skydekket og lyser opp Kolsåsmassivet, mens lavlandet og bebyggelsen nå ligger i skyggen av Vestmarkas åser. Stuprekkene til venstre i bildet er Løkenhavnastupene, mens de nedenfor masta på Søndre Kolsås er Sydstupene. Begge stuprekkene er populære for klatrere, med mange ruter, til dels med stor vanskelighetsgrad. Gården til venstre i forgrunnen er Solberg gård med jorder og juletreplantasje.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

17 Jan 2018

Jammerdal og Bjørumsåsen

Av Odd Tore Saugerud

Fra Skuibakken mot nord-nordvest er det utsikt mot Jammerdal med gården Solstad, og bak denne Bjørumsåsen vest for Kjaglidalen, som er synlig helt til høyre i bildet, med åsene langs Bergenske Kongevei som en hvitkledd avslutning. Solnedgangen gyller sydenden av Køllen.

17 Jan 2018

Hvit skog og jorder i Ursdalen

Av Odd Tore Saugerud

Fra toppen av stillaset til Skuibakken er det vid utsikt i de fleste retninger. Dette er utsikten mot syd over Ursdalen med jorder, gårder og juletreplantasjer. Åsene i venstre del av bildet er Svartoråsen som går over i Ringiåsen. Til høyre i bildet reiser Ramsåsen seg med stup og urer, og i bakgrunnen ligger Kattås nærmest og Skaugumsåsen bak denne. Sjelden har skogen vært hvitere enn etter gårsdagens store snøfall.

01 Jan 2018

Videre fra Eikvelta

Av Eivind Molde

Det lir på dag, og det er bare å komme seg videre. Nå går turen ned bakkene fra Eikvelta.