Jammerdal og Bjørumsåsen

Fra Skuibakken mot nord-nordvest er det utsikt mot Jammerdal med gården Solstad, og bak denne Bjørumsåsen vest for Kjaglidalen, som er synlig helt til høyre i bildet, med åsene langs Bergenske Kongevei som en hvitkledd avslutning. Solnedgangen gyller sydenden av Køllen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

17 Jan 2018

Hvit skog og jorder i Ursdalen

Av Odd Tore Saugerud

Fra toppen av stillaset til Skuibakken er det vid utsikt i de fleste retninger. Dette er utsikten mot syd over Ursdalen med jorder, gårder og juletreplantasjer. Åsene i venstre del av bildet er Svartoråsen som går over i Ringiåsen. Til høyre i bildet reiser Ramsåsen seg med stup og urer, og i bakgrunnen ligger Kattås nærmest og Skaugumsåsen bak denne. Sjelden har skogen vært hvitere enn etter gårsdagens store snøfall.

01 Jan 2018

Videre fra Eikvelta

Av Eivind Molde

Det lir på dag, og det er bare å komme seg videre. Nå går turen ned bakkene fra Eikvelta.

01 Jan 2018

Gapahuken på Eikvelta

Av Eivind Molde

Et kjærkomment syn når man nærmer seg løypekrysset på Eikvelta - gapahuken gir gode rastemuligheter her. Den er satt opp på dugnad av medlemmer i Lions Club Vestre Toten, og stod ferdig høsten 2013. Åpningen fant sted 24. august.