Gammel skiløype Fiskelaus – Muren: skaret

Langs stuprekken i bakgrunnen på bilde nr. 28220 er det store blokkfelt. I stuprekken er det et skar, hvor skiløypa går opp skaret til terrenget ovenfor stupet, og videre over myrer og småkoller til Muren. Det er også en mulighet til å komme til løypa Fiskelaustjern – Skriverberget ved å følge et traktorslep som tar av etter skaret mot vest mot Skollerudåsen, men det siste stykket blir da bushing i kupert lende med mange vindfall.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

25 Des 2017

Gammel skiløype Fiskelaus – Muren: de store steinene

Av Odd Tore Saugerud

Jeg tror det var på Ringerike at den første organiserte ribbemarsjen ble avholdt 1. juledag for å begrense ettervirkningene av julemiddagen. Uansett har vi fulgt denne tradisjonen, denne gangen med tur i Bærumsmarka, delvis på gamle og tydeligvis nedlagte skiløyper. Disse store steinene ligger tett ved en stuprekke som går fra Fiskelaustjern nesten til Muren. Her gikk det tidligere rødmerket naturløype gjennom tett, hogstmoden granskog fra løypa Mellom – Fiskelaustjern til Muren. Nå er det åpnet opp med flatehogst her, men løypa har blitt til vintersti.

25 Des 2017

Stort mangfold i Linderudkollen

Av Jørgen Øverbye

Store og små, turgåere og konkurranseløpere hadde tatt turen i hopetall til flotte kunstsnøløyper i Linderudkollen denne første juledags formiddag. I morgen kan vi håpe på påfyll av natursnø.

24 Des 2017

Full rulle

Av Eyvind Wang

Vi var en del som fikk oss en liten morgentur i Vestmarka på julaften. Det var friskt og litt kjølig med skarpt føre. Lite, men nok sne for gamle ski.