Tynt, men tilstrekkelig

Det var akkurat nok sne til at forholdene var gode ut fra By i dag. Det var nok lurt at preppemaskinen ikke hadde kjørt her, for det ville ført til at grus og småstein hadde kommet opp i sporene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

23 Des 2017

Lille julaften ved Fløyta

Av Torgeir Stenstad

Fløyta er en del av Losby-vassdraget. I dag en del is og skare, men det var greit nok å stake over vannene, både på Mønevann og Røyrivann.

23 Des 2017

Gjennom Knurra mot Røyrivann

Av Torgeir Stenstad

Normalt kan det være åpent vann og skummelt ved Knurra, men i dag OK forhold , selv om det var litt isete.

22 Des 2017

Abbortjernmyr i Oppsjømyrene naturreservat

Av Odd Tore Saugerud

Oppsjømyrene naturreservat består av fem myrområder som er fredet for å ta vare på sjelden myrvegetasjon. I Abbortjernmyr rett syd for Åbortjern gjelder det spesielt den svært sjeldne orkidéen myrflangre. Restbestanden i 2012 av to individer ble overført til botanisk museum for oppformering. Skogen ble hugget og fraktet ut med hest og slede i 2013, og det ble slått ned spunt i grøftene for å få opp grunnvannstanden igjen. Vi telte til minst tolv spuntvegger, på bildet synes ti av disse.