Søndre Kolsås med soloppgang midt i desember

Slik så soloppgangen ut som ga regnbuen på bilde nr. 28187. Egentlig ganske typisk, først med gyllent lys på toppen av Haugskollen sydvest for Lommedalen, men så tok det av: et nedbørområde, ikke spådd av yr.no, kom inn fra nordvest, og ga en kortvarig regnskur over Vestre Bærum. Mesteparten av skuren gikk nord for oss, dvs. over Marka. Det kan ha gitt spennende føre og glatte veier.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Des 2017

Regnbue ved soloppgang midt i desember

Av Odd Tore Saugerud

Et noe uvanlig syn i desember, full regnbue ved soloppgang. Det var til og med tendenser til dobbel regnbue i endene, her i østre ende (høyre). Bildet er tatt fra øvre del av Løkenhavna mot Lommedalen. Åsene i bakgrunnen er Kirkebykollen og Vensåskollene.

18 Des 2017

Julestemning over Verksfossen

Av Odd Tore Saugerud

Vi rakk akkurat Bærums Verk på den rette tiden til å ta bilder av julebelysningen der. Omtrent midt i blåtimen er best, for da blir ikke lyset fra natriumlampene i veibelysningen der dominerende. Bildet viser toppen av Verksfossen med bruer og skorsteinen på fyrhuset innhyllet i lys.

18 Des 2017

Julestemning på golfbanen

Av Odd Tore Saugerud

Etter en fin tur tilbake på skiløypa langs Petersbekken (ikke preppet) til Burud parkeringsplass hadde sola rukket å gå ned, og vi fikk slutten på fargene fra solnedgangen over de nedre husene på Burud gård og Bærum Golfklubbs bane på Hellerud.