Bålkos ved Sognsvann

Over Sognsvann var tåka i ferd med å danne seg, og med – 10 °C og sno satte de fleste kursen tilbake mot parkeringsplassen. Men på en av bålplassene fortsatte en godt kledd familie å kose seg med grilling av pølser på pinne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

17 Des 2017

Utløpet av Godbekken

Av Odd Tore Saugerud

Godbekken har sitt utløp i Sognsvann, mellom bekken fra Svartkulp og nordenden av vannet. Her gikk bekken fortsatt åpen, og myra bar dårlig. Sognsvann var islagt, men med spor etter råker. Det var likevel folk som prøvde seg på en tur på isen.

17 Des 2017

Vintersti over åsen øst for Lille Åklungen

Av Odd Tore Saugerud |

Veien fra Sognsvann til Ullevålseter var inntatt av skifolket, iblandet noen få forskremte fotgjengere. På stiene i terrenget var det derimot ganske stille. Vi så bare fem fotgjengere og to syklister på turen fra Sognsvann opp Godbekkdalen til Store Åklungen og tilbake over på åsen øst for Lille Åklungen, selv om stiene var godt farbare. Her passeres vi av syklist nr. 2, i godt driv på fatbike. Den første var på vanlig terrengsykkel, og begge syklistene var meget blide.

17 Des 2017

Vinter ved Godbekkputten

Av Odd Tore Saugerud

Vinteren har kommet til Godbekkputten. – 10 °C, is og snø på putten, ikke sol, tidlig blåtime. Men bildet lyver litt, for myrene var ikke frosset, og fotsporene ble raskt vannfylte. I terrenget var det spor etter elg, rev, hare, mus og snømus, og våre egne spor.