Vittenbergkollen: et myrdrag er skillet mot Gaupekollen

Nabokollen i Maridalsalpene mot nordvest, Gaupekollen, er skilt fra Vittenbergkollen av et myrdrag som går i retning nord-syd. Dette er den søndre delen, en navnløs blautmyr under et stup. Denne dagen var den helt oversvømt. Hit blåste det til stadighet små tåkeflak. I nord ligger Sjuputtmyra. Spennende navn, men det er ikke mulig å se alle puttene samtidig, og det er flere blauthøl og miniputter innimellom.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Nov 2017

Vittenbergkollen: eventyrskog, men ikke utsikt

Av Odd Tore Saugerud

Vittenbergkollen har ikke spor etter tømmerhogst, og skogen er for det meste storvokst med mose, lav og vindfall av forskjellig alder. Sparsomt med stier, noen tråkk, og en del kløfter og stup/skrenter som krever omgåelser. Dette bildet er fra åsryggen mot nord.

08 Nov 2017

Bratt sti fra øst til Vittenbergkollen

Av Odd Tore Saugerud

Vittenbergkollen har bratte sider med stup og skrenter på alle sider, unntatt mot nord. Her har stien på østsiden nesten kommet opp i det flatere toppartiet, og det er greit å kaste et blikk nedover igjen. Stien opp har blitt mye tydeligere siden vi sist var her i 2012. Det kommer nok av at den nå har blitt merket til minnetavlen på bilde nr. 17832, men den siste biten dit er bare en avstikker fra hovedstien, og det går ikke sti fra tavlen og videre opp på Vittenbergkollen.

08 Nov 2017

Fjellveggen der det tyske bombeflyet styrtet

Av Odd Tore Saugerud

I juli 1942 krasjet et tysk Dornier DO17 fly rett i toppen av denne fjellveggen. Besetningen på tre mann ble drept momentant. Restene av vraket ligger nedenfor den hylla som dette bildet er tatt fra, se bilde nr. 17734. Tåkegrensen her går rett over stuptoppen.