Langtjern og kraftledningen over Høgåsen

Etter Gullontjern var Langtjern neste prøvelse på «standardrunden» Damtjern – Ringkollstua – Vambu – Vikseter – Løvlia – Damtjern. Her gikk også løypa over vannet, med gode muligheter for overvann og ising på skiene. Nå går den på land på østsiden. I dag var vannet dekket av en tynn ishinne, men myrene hadde fortsatt mange bløte partier.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Nov 2017

Gullontjern syd for Langtjern

Av Odd Tore Saugerud

Gullontjern ligger i skiløypa Løvlia – Damtjern – Ringkollen, rett syd for Langtjern. I gamle dager, dvs. da jeg fortsatt var ung, gikk løypa over vannet, og der var det ofte overvann. Det var ikke bra med treski, som iset kraftig og lenge når de ble våte. Nå går løypa i myra på vestsiden. Det er to hytter på østsiden, men ellers stille når det er bar mark, da det ikke er stier langs vannet. I gamle dager het det Gullontjern, men Markadatabasens kart kaller det Gullovtjern. Muligens inspirert av mannsnavnet Gullow?

04 Nov 2017

Over tåkehavet på Ringkollen

Av Torgeir Stenstad

På denne tiden av året ligger tåka ofte over Ringerike, mens det er sol og flott i høyden. I dag frost og fint turvær, og ennå lå snøen fra oktober på de skyggefulle stedene.

03 Nov 2017

Solnedgangen sett fra det nye hogstfeltet

Av Odd Tore Saugerud

Som nevnt under bilde nr. 27851 har det nye hogstfeltet langs den gamle Skardveien gitt mange fine nye utsikter, blant annet fri utsikt til solnedgangen mesteparten av året. Nå ga den gjenskinn i litt av Steinsfjorden og i Tyrifjorden.