Gullontjern syd for Langtjern

Gullontjern ligger i skiløypa Løvlia – Damtjern – Ringkollen, rett syd for Langtjern. I gamle dager, dvs. da jeg fortsatt var ung, gikk løypa over vannet, og der var det ofte overvann. Det var ikke bra med treski, som iset kraftig og lenge når de ble våte. Nå går løypa i myra på vestsiden. Det er to hytter på østsiden, men ellers stille når det er bar mark, da det ikke er stier langs vannet. I gamle dager het det Gullontjern, men Markadatabasens kart kaller det Gullovtjern. Muligens inspirert av mannsnavnet Gullow?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Nov 2017

Over tåkehavet på Ringkollen

Av Torgeir Stenstad

På denne tiden av året ligger tåka ofte over Ringerike, mens det er sol og flott i høyden. I dag frost og fint turvær, og ennå lå snøen fra oktober på de skyggefulle stedene.

03 Nov 2017

Solnedgangen sett fra det nye hogstfeltet

Av Odd Tore Saugerud

Som nevnt under bilde nr. 27851 har det nye hogstfeltet langs den gamle Skardveien gitt mange fine nye utsikter, blant annet fri utsikt til solnedgangen mesteparten av året. Nå ga den gjenskinn i litt av Steinsfjorden og i Tyrifjorden.

03 Nov 2017

I solnedgangen på toppen av Mørkganga

Av Odd Tore Saugerud

Den rødkledde nådde dagens mål, toppen av Mørkgånga i solnedgangen. Her har allerede sollyset gått fra gyllent til å ha et begynnende magentaskjær. Det nye hogstfeltet har gitt fri sikt til Mørkgånga nedenfra.