Undersøker Heftye-bautaen på Midtstuen

Oslo kommune har startet undersøkelser av noen av bautaene i hovedstaden, for blant annet å se om de står støtt nok. Kommunens kunstsamling har ni bautasteiner fra mellom 1887 og 1947. Steinen på bildet ble reist av "Kristiania ungdom" i 1887 og hedrer bankieren og eiendomsbesitteren Thomas J. Heftye, som blant annet kjøpte Frognerseteren og Frognerseteren skog. Han var også Den Norske Turistforenings første formann (som det het den gangen), og DNT feirer 150-årsjubileum i 2018.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Nov 2017

Gutten med seljefløyten hadde gått hjem

Av Nina Didriksen

Det er idyllisk ved Dælivann, og etter at Bærum kommune ryddet og satte opp et gjerde, er det lett å kjenne igjen stedet der Christian Skredsvig malte "Gutten med seljefløyten" i 1889. Denne novemberdagen 128 år senere var det veldig vått i Marka, men dette landskapsvernområdet er vel verdt et besøk.

31 Okt 2017

Mot Åneby

Av Per Sørhaug |

Det siste stykket ned mot Åneby er det ganske bratt ned i dalen før det flater ut. 35 slitne turgåere nærmer seg toget.

02 Nov 2017

Svartvannsdalen: demningen

Av Odd Tore Saugerud

Dette er demningen i Svartvannsdalen, se bilde nr. 27820, sett fra luftsiden. Selv om det ble gjort en kjempejobb med å grave seg ned til fast fjell, ble bunnen ikke tett nok til å demme opp vannet. Før var det en kombinasjon av traktorslep og grovt ryddet anleggsvei til demningen, men traktorslepet har grodd igjen, og demningen er ganske utilgjengelig nå, omgitt av loddrette dalsider og med storsteinet ur i dalbunnen.