Gutten med seljefløyten hadde gått hjem

Det er idyllisk ved Dælivann, og etter at Bærum kommune ryddet og satte opp et gjerde, er det lett å kjenne igjen stedet der Christian Skredsvig malte "Gutten med seljefløyten" i 1889. Denne novemberdagen 128 år senere var det veldig vått i Marka, men dette landskapsvernområdet er vel verdt et besøk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2017

Mot Åneby

Av Per Sørhaug |

Det siste stykket ned mot Åneby er det ganske bratt ned i dalen før det flater ut. 35 slitne turgåere nærmer seg toget.

02 Nov 2017

Svartvannsdalen: demningen

Av Odd Tore Saugerud

Dette er demningen i Svartvannsdalen, se bilde nr. 27820, sett fra luftsiden. Selv om det ble gjort en kjempejobb med å grave seg ned til fast fjell, ble bunnen ikke tett nok til å demme opp vannet. Før var det en kombinasjon av traktorslep og grovt ryddet anleggsvei til demningen, men traktorslepet har grodd igjen, og demningen er ganske utilgjengelig nå, omgitt av loddrette dalsider og med storsteinet ur i dalbunnen.

02 Nov 2017

Bjønnekleiva: en snarvei fra Svartvannsåsen ned i Svartvannsdalen

Av Odd Tore Saugerud

Fra blåstien om lag 400 meter sydøst for utsikten og trigpunktet på Svartvannsåsen er det en revne i åsryggen som kalles Bjønnekleiva. I den er det mulig å klatre ned i Svartvannsdalen. Det er hengt ut tau, for denne kleiva er mye smalere enn Mørkgånga og stedvis også mye brattere. Høydeforskjellen er om lag 30 meter. Nå skulle jeg ned i dalbunnen, men dette fristet det ikke å gjøre alene.