Mot Åneby

Det siste stykket ned mot Åneby er det ganske bratt ned i dalen før det flater ut. 35 slitne turgåere nærmer seg toget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Nov 2017

Svartvannsdalen: demningen

Av Odd Tore Saugerud

Dette er demningen i Svartvannsdalen, se bilde nr. 27820, sett fra luftsiden. Selv om det ble gjort en kjempejobb med å grave seg ned til fast fjell, ble bunnen ikke tett nok til å demme opp vannet. Før var det en kombinasjon av traktorslep og grovt ryddet anleggsvei til demningen, men traktorslepet har grodd igjen, og demningen er ganske utilgjengelig nå, omgitt av loddrette dalsider og med storsteinet ur i dalbunnen.

02 Nov 2017

Bjønnekleiva: en snarvei fra Svartvannsåsen ned i Svartvannsdalen

Av Odd Tore Saugerud

Fra blåstien om lag 400 meter sydøst for utsikten og trigpunktet på Svartvannsåsen er det en revne i åsryggen som kalles Bjønnekleiva. I den er det mulig å klatre ned i Svartvannsdalen. Det er hengt ut tau, for denne kleiva er mye smalere enn Mørkgånga og stedvis også mye brattere. Høydeforskjellen er om lag 30 meter. Nå skulle jeg ned i dalbunnen, men dette fristet det ikke å gjøre alene.

02 Nov 2017

Stordammen: luftsiden av demningen i østenden

Av Odd Tore Saugerud

Demningen er tørrmurt i gråstein, med forsterkning på vannsiden av sementmurt gråstein. Den er nesten 30 meter lang, og som bildet viser, ganske høy mellom bratte dalsider. Den var, sammen med Tretjern og tre mindre oppdemte dammer, vannmagasin for driftsvann til gården Kjekstad. På 1800-tallet var eierne av gården kjent for å være svært opptatt av vann. De hadde tidlig gårdssag, og Bernhard Kjekstad installerte allerede i 1917 eget elektrisk kraftverk på gården.