Tretjern ved demningen

Tretjern er grunt med mange, stor flytetorver. Navnet tyder på at her var det tre tjern, som nå har blitt demt opp til ett. I sørøstenden er det da også en ganske lav, nesten 90 meter lang murt gråsteindemning. Litt spesiell, med en ganske bred mur på luftsiden, så et mellomrom, og så en smalere mur på vannsiden. Mellomrommet kan ha vært fylt med torv som tetning, men den er det ikke mye å se til nå. En demning med tilsvarende oppbygning finnes ved Skåltjern øst for Ørfiske, se bilde nr. 24408. Demningen er så tett bevokst at den er vanskelig tilgjengelig og vanskelig å fotografere. Det var ikke spor etter luker, bare et overløp i betong.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Okt 2017

Sognsvannsbekken

Av Steinar Kjærnsrød

Sognsvannsbekken på et parti mellom Sognsvann og Tuggerud

31 Okt 2017

Småvanna er også fulle, og renner over i overløpet

Av Odd Tore Saugerud

En sjekk av demningen i Småvanna viste at også her rant det over i overløpet, mens bunnluka var stengt. Så er det Aurevann som ikke er fullt, eller er forbruket av vann derfra høyt? Tiden tillot ikke å undersøke dette nærmere, men det er i alle fall bra at de andre vannene er fulle før vinteren.

31 Okt 2017

Byvann er fullt, og renner over i overløpet

Av Odd Tore Saugerud

På veien opp til Trehørningen slo det meg at vannføringen i Vesleelva fra Aurevann ikke var særlig stor, så kanskje var vannene i vassdraget fortsatt ikke fulle etter nedtappingen av Trehørningen. Men Byvann var også fullt, og rant over i hele overløpets bredde.