Småvanna er også fulle, og renner over i overløpet

En sjekk av demningen i Småvanna viste at også her rant det over i overløpet, mens bunnluka var stengt. Så er det Aurevann som ikke er fullt, eller er forbruket av vann derfra høyt? Tiden tillot ikke å undersøke dette nærmere, men det er i alle fall bra at de andre vannene er fulle før vinteren.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2017

Byvann er fullt, og renner over i overløpet

Av Odd Tore Saugerud

På veien opp til Trehørningen slo det meg at vannføringen i Vesleelva fra Aurevann ikke var særlig stor, så kanskje var vannene i vassdraget fortsatt ikke fulle etter nedtappingen av Trehørningen. Men Byvann var også fullt, og rant over i hele overløpets bredde.

31 Okt 2017

Trehørningdemningen: luftsiden er stort sett bevart

Av Odd Tore Saugerud

Den nåværende Trehørningdemningen var opprinnelig en tørrmurt gråsteinsdemning. Ved rehabiliteringen ble luftsiden stort sett bevart. Overløpet er nytt, og det er også bunnluka og damhuset. Denne rehabiliteringen er gjort på en mye mer skånsom måte enn rehabiliteringen av demningen i Burudvann.

31 Okt 2017

Trehørningen: båthuset ble ikke rehabilitert

Av Odd Tore Saugerud

Båthuset på vestsiden av vannet ved demningen har sett falleferdig ut lenge, og det gjør det fortsatt. Nå huser det i alle fall en plastbåt av nyere dato. Det er ingen spor etter de to gamle sunkne båtene, se bilde nr. 26122 og bilde nr. 27394, så de druknet vel igjen der de lå.