Tveitersetra

Tveitersetra ligger høyt og fint med utsikt over Semsvannet, Asker og Oslofjorden. Her er den avbildet fra Skaugumsåsen. Til venstre ser vi Halvorsenhytta.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Okt 2017

Fløyta bru

Av Eyvind Wang

Her ved Fløyta bru i Vestmarka var det idyllisk i dag. Denne stien som går sånn ca. mellom Furuholmen og Tveitersetra og følger elva/bekken Fløyta et stykke, er veldig fin, selv om den i dag var litt våt. Det er bygget en del fine klopper som gjør at man kommer stort sett tørrskodd frem. Fløyta blir etter hvert til Gupuelva, som stuper ut i Tveiterfossen og ned i Semsvannet. Nå skifter vassdraget navn til Askerelva, og det bærer videre gjennom Asker, Bondi og Blakstad til utløp i Oslofjorden.

28 Okt 2017

Vesledammen: idyll og innfartsport

Av Odd Tore Saugerud

Vesledammen har lenge ligget der som en noe avskjermet idyll, oppdemt med en gråsteindemning i det trange utløpet. Tidligere var det meget begrensede parkeringsmuligheter i området, men nå er det laget en ganske stor p-plass øst for dammen, og området rundt den er tilrettelagt for friluftsliv.

28 Okt 2017

Svartvannsdalen: Svartvannet

Av Odd Tore Saugerud

Mesteparten av døgnet svarer Svartvannet til navnet sitt: dypt nede i dalen, omgitt av stup og mørke graner. Bare en kort stund på formiddagen klarer solen å trenge dit ned. Med ur, kratt og myr i dalbunnen er det heller ikke enkelt tilgjengelig for folk. En trang kløft fører ned dit fra vest. Den har vi gått tidligere, men denne dagen var den ikke med i planene.