Hovinbekken

Når du følger bekkedraget fra Tonsenhagen nedover mot byen, finner du nå Hovinbekken fritt flytende, som her ved Økern. Seniorene hadde urbantur fra Tonsenhagen torg til Rodeløkka med 47 deltagere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Okt 2017

Bjerkedalen park

Av Per Sørhaug |

Bjerkedalen park er en del av satsingen i Groruddalen, så her "midt i" Oslo kan du støte på en idyll som denne. Seniorene hadde urbantur fra Tonsenhagen torg til Rodeløkka med 47 deltagere.

25 Okt 2017

Isi gårdssag: den eneste gjenværende gårdssaga i Bærum

Av Odd Tore Saugerud

Saga står fortsatt slik den sto da den ble nedlagt på 1970-tallet, med to parallelle sagblader, matebord, føringsruller og justerings- og styringsmekanikk intakt. Også saghuset er ganske godt bevart, grønt av elde, men bare råte i gangbordene på siden av saga. Ikke redningløst fortapt ennå, men den står nå innenfor grensen til Isi avfallsanlegg, og det kan jo være en alvorlig trussel.

25 Okt 2017

Isi gårdssag: den nye sirkelsaga

Av Odd Tore Saugerud

Rundt år 1900 ble vannkraften erstattet med en lokomobil, som gjorde tjeneste på flere sager i området. Da ble gårdssaga flyttet og bygget om til sirkelsag. Rundt 1920 ble lokomobilen erstattet av en elektrisk motor, og saga var deretter i drift til ut på 1970-tallet. Den står fortsatt slik den var da den ble nedlagt.