Bjerkedalen park

Bjerkedalen park er en del av satsingen i Groruddalen, så her "midt i" Oslo kan du støte på en idyll som denne. Seniorene hadde urbantur fra Tonsenhagen torg til Rodeløkka med 47 deltagere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2017

Isi gårdssag: den eneste gjenværende gårdssaga i Bærum

Av Odd Tore Saugerud

Saga står fortsatt slik den sto da den ble nedlagt på 1970-tallet, med to parallelle sagblader, matebord, føringsruller og justerings- og styringsmekanikk intakt. Også saghuset er ganske godt bevart, grønt av elde, men bare råte i gangbordene på siden av saga. Ikke redningløst fortapt ennå, men den står nå innenfor grensen til Isi avfallsanlegg, og det kan jo være en alvorlig trussel.

25 Okt 2017

Isi gårdssag: den nye sirkelsaga

Av Odd Tore Saugerud

Rundt år 1900 ble vannkraften erstattet med en lokomobil, som gjorde tjeneste på flere sager i området. Da ble gårdssaga flyttet og bygget om til sirkelsag. Rundt 1920 ble lokomobilen erstattet av en elektrisk motor, og saga var deretter i drift til ut på 1970-tallet. Den står fortsatt slik den var da den ble nedlagt.

25 Okt 2017

Isi gårdssag: demningen i Brubråtbekken

Av Odd Tore Saugerud

Isi gård har hatt gårdssag ved Brubråtbekken helt fra oppgangssagas tid. Det var en typisk flomsag, siden vannføringen i bekken vanligvis er nokså beskjeden. Eksakt alder på denne er ikke kjent. Dette er fangdemningen sett gjennom veibrua nedenfor denne. Det er ingen spor etter selve oppgangssaga lenger.