Grønt og stille på Butlerhytta

Det var grønt på vollen og ferske spor etter beltekjøretøy, men ingen folk å se på Butlerhytta denne dagen. Kanskje hadde det vært transport av elgfall? Vått i terrenget, vått på veien og bra med vann i bekken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Okt 2017

Utsikt fra syd over Åbortjern nord for Butleren

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten over Åbortjern dekker sydsiden av Åbortjernshøgda med stor granskog og store, ganske ferske hogstfelt. Styggdalen mot Huldretjern og Spålen går inn vest for denne, dvs. til venstre for høgda.

17 Okt 2017

Fløtningsdemning i Åbortjern nord for Butleren

Av Odd Tore Saugerud

I sydenden av Åbortjern nord for Butleren er det en fin gråsteinsdemning med overløp og fløtningsluke. Fløtningsluka er satt, så vannet går i overløpet. Nedenfor fløtningsluka ligger fortsatt mesteparten av ei tømmerrenne i jern, samme profil som Haukerenna og Svartenrenna, med elementene klinket sammen. Overgangen fra fløtningsluka til jernrenna mangler. Den var antageligvis utført i tre, muligens kledd med jernplate.

17 Okt 2017

Huldretjern uten hulder, men kanskje med besøk av nøkk?

Av Odd Tore Saugerud

Huldra var ikke ved dette huldretjernet denne dagen, men kanskje var en nøkk med uflidd hår der? Huldretjern er vanskelig å komme på nært hold til, med oversvømt myr med mosedekkede blauthull langs kantene.