Bronsealdergravrøysa ved Krokskogstupet: Kroksund og broene

Det er vel bestemt nå at nye E16 og Ringeriksbanen skal krysse Tyrifjorden ved Kroksund, så da gjelder det å bevare utsikten dit som den var, med gammel steinbro med ny bro over, og broen over til Storøya og gården og golfbanen der.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Okt 2017

Bronsealdergravrøysa ved Krokskogstupet: utsikt over Hole og Tyrifjorden

Av Odd Tore Saugerud

Tid og vær for å planlegge og synfare neste års tur for Bærum Turlags vandring langs Krokskogstupet til og fra Bronsealdergravrøysa. Ståstedet er denne gane litt lenger øst enn på bilde nr. 12513 fra september 2010, og lyset er også ganske forskjellig. Men utsikten er like flott, og det er god grunn til å ta turen dit. Nå hadde det krava på i skyggen i sydenden av Søndre Muggerudmyra, så høsten er på vei.

08 Okt 2017

Vandring til kulturminner langs Vesleelva i Trehørningsvassdraget

Av Odd Tore Saugerud

Vi la og ledet Bærums Turlags vandring til kulturminner langs Vesleelva i Trehørningsvassdraget i dag: start på Åmotsdammen, på nyryddet gammel sti i vestlia på Kolletuppen forbi hytteruin og ned til Aurevannsdemningen, så til Ørretfallet og Ørretfallet Kraftverk og via Jordbærhaugen tilbake. På bildet nytes sola, lunsjen og utsikten over Lommedalens dype skoger fra vestlia på Kolletuppen. Det er nok ikke bare kulturminnene de 20 deltagerne vil minnes fra turen. Porten ut fra Bærum Vannverks anlegg ved Aurevannsdemningen som vanligvis står åpen var stengt, og anlegget ubetjent, så vi kom ikke ut igjen. Dette, og klatreturen opp den bratte lia til stien under Kolletuppen, sørget nok for at dette vil huskes en stund som en annerledes tur.

08 Okt 2017

Vakker oktobersøndag med utsikt fra Storhaug

Av Kjersti von Krogh

Vid utsikt østover fra Storhaug syd i Linderudseterhøgdene mot Alunsjøen og Røverkollen.