Flytende trillesti i Bjønnputtdalen

I myrene i Bjønnputtdalen er det delvis bygget trillesti av trykkimpregnerte planker. Antageligvis greit nok når det er tørt, men ikke etter kraftig nedbør. Understøttelsene er nokså sparsommelig fordelt, og har i tillegg enkelte steder sunket ned i myra. Resultatet er flere steder som på bildet. Verre er det at også noen av de tørre partiene ligger løse og flyter, og at understøttelsen er skjev sideveis. I partiet på bildet nådde vannet nesten kanten på fjellstøvlene mine når jeg i tillegg brukte løsbordene som ekstra underlag, og det kom bare et par skvulp opp i dem. Med sykkel kunne man kanskje holdt seg tørr på bena, eller blitt våt over det hele når de sleipe plankene gikk ned sideveis.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Okt 2017

Sinnerdemningen sett fra vannsiden

Av Odd Tore Saugerud

Fra vannsiden er sikten til demningen bedre. Tømmerkisten har råtnet vekk øverst, så der er det bare en løs steinrøys. Den nederste delen holder fortsatt stand, men også her er forråtnelsen i kommet langt. Stolpene som broen står på kan nok stive opp delen mot fløtningsløpet noe, men kan neppe sies å være estetisk riktige. Bilde nr. 27688 viser demningen etter at den ble satt i stand til fløting i 1916.

03 Okt 2017

Sinnerdemningen sett fra luftsiden

Av Odd Tore Saugerud

Fra luftsiden gjør tett og overhengende vegetasjon det umulig å se restene av den laftede tømmerkistedemningen fra 1820. Skåbrettene er i ferd med å gå i oppløsning, men holder vel en stund til om det ikke kommer en storflom. For å få bedre oversikt må man ut i elva, og det var lite aktuelt med vannføringen den dagen. Bilde nr. 27688 viser demningen etter at den ble satt i stand til fløting i 1916.

03 Okt 2017

Vindfall ved Sinnerdammen

Av Odd Tore Saugerud

Uværet i helgen var en kombinasjon av mye nedbør og sterk vind. Over veien inn til Mosjøen hadde det vært flere vindfall som nå hadde blitt kuttet opp og fjernet. Vindfall og brekk var det også flere steder i skogen. Her ved DNTs hytte «Sinnerdammen» hadde blant annet disse to velvoksne granene gått over ende, og sperret på en ganske effektiv måte adgangen til broen over elva.