Høst ved Myrtjern

Fra Myrtjerndemningen er det utsikt mot sydenden av Myrtjern, og her har høstfargene kommet for alvor. Det var slik at det tunge gråværet nesten fikk fargene til å gløde en ganske kort stund.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2017

Myrtjerndemningen: forråtnelse i løpet av 57 år

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet av toppstokken mot fløtningsløpet viser hvor mye av stokken det er som har råtnet vekk siden 1960. Ganske dekorativt å se på, men et klart varsel om fremtidige ødeleggelser.

17 Jul 1999

Myrtjerndemningen sett fra vannsiden i 1999

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser at det allerede i 1999 var tydelige råteskader i demningen 39 år etter den sist ble fornyet. Ikke uventet, siden korteste levetid for slike demninger var ansett å være ti år. I praksis var den vanligvis noe lenger. Bildet er tatt fra motsatt side av elva i forhold til bilde nr. 27655, men uten brua over fløtningsløpet ble det for risikofylt og tidkrevende å ta seg over dit.

29 Sep 2017

Myrtjerndemningen sett fra vannsiden i 2017

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser tydelig råteskadene i veggene mot fløtningsløpet, og også råteskader i treverket mot vannsiden. Ledeveggene mot fløtningsløpet er råtnet nesten fullstendig vekk. Når den laftede tømmerkisten råtner mer opp, vil steinfyllingen gli ut, og demningen reduseres til to steinrøyser. Bilde nr. 27656 viser tilstanden av vannsiden i 1999, og bilde nr. 27659 viser demningen og dens nære omgivelser.