Starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen

Den utsprengte renna er starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen. Kartet fra 1872, se bilde nr. 27629, gir ingen klar forklaring på hvorfor det var nødvendig å sprenge ut en slik renne, om det da ikke er riktig at bekken fulgte veien et stykke nedover før den i bue rant ned i Almedalen. Men så gamle kart har gjerne betydelige unøyaktigheter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2017

Innsyn i tverrslaget vest for Svartvann

Av Odd Tore Saugerud

Slik ser det ut innover i tverrslaget vest for Svartvann. Her gikk det sannsynligvis en trallegang med sporvidde 600 mm for vagger som fraktet ut utsprengt tunnelmasse. Det er egentlig lite fristende å gå inn her med vått og sleipt gulv med steiner og plankebiter. Dette kan ikke ha vært en trivelig arbeidsplass for de fire to-mannslagene som drev tunnelen helkontinuerlig med håndboring.

19 Sep 2017

Grimsvannsbekken ble snudd etter Grimsvannsputten

Av Odd Tore Saugerud

Etter Grimsvannsputten rant bekken fra Grimsvann videre gjennom en stor myr på sin vei mot Gjerdingselva. Nå ble bekken her snudd ved at det ble gravd en renne inn i myra som hellet ned mot fordypningen med kum rett nord for innløpet av Grimsvannsbekken til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven. Renna var delvis steinsatt slik som renna ut av Grimsvann. Tunnelinnløpet ligger høyere enn kummen, og lekkasjevann gjennom muren bak dette renner også ned i fordypningen, hvor det bare forsvinner. Er det enda et tilløp til tunnelen gjennom kummen? Vannet i den roterte langsomt som en treg badekarsvirvel. Spor etter den siste flommen viser at vannet da sank så fort ned at alle stråene i fordypningen er bøyd i retning mot kummen.

19 Sep 2017

Høstfarger ved Smalvann

Av Per Sørhaug |

Høstfargene begynner å vise seg ved Smalvann, noe de 35 deltagerne på dagens seniortur kunne glede seg over.