Den nederste fossen i Kraftstasjonsdalen

Kraftstasjonsdalen er bratt, ganske trang og vill, som en brattere utgave av Svenådalen på sitt trangeste. Det var derfor ikke fristende under dagens ganske fuktige forhold å følge bekken nedover for å se om det var spor etter turbin og generator. Dette er den nederste fossen, som etter kartet kanskje er seks meter høy. Langs blåstien, men mye høyere oppe, ligger et gammelt sikringsskap og minst én rørbit henslengt på ei steinrøys.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2017

Fangdemning og krabbebro øverst i Kraftstasjonsdalen

Av Odd Tore Saugerud

Kraftstasjonsdalen har fått navnet sitt etter at det ble bygget et elektrisitetsverk der for å forsyne tunnelanlegget med strøm til viftene, og kanskje med elektrisk lys i tillegg. På bildet er det rester etter en demning i tilhogd gråstein, sannsynligvis en fangdemning, og enten en overløpsrenne eller renne for rørledning fra denne. Her krysser også blåstien ned dalen bekken, og man har valget mellom å vasse på flate steiner/flaberg på toppen av en foss eller bruke stokkebrua for å komme seg over. Med dagens vannføring var vassing ikke tilrådelig, og stokkene var både sleipe og noe råtne, så da ble det krabbing på alle fire over brua.

19 Sep 2017

Utsprengt renne til Kraftstasjonsdalen

Av Odd Tore Saugerud

For å holde orden på bekken i det flate og myrlendte området før Kraftstasjonsdalen er det sprengt ut en rett renne i fjellet i en lengde av ca. 170 meter. Starten på renna går i det som kan kalles eventyrskog med gamle trær og få spor etter hogst.

19 Sep 2017

Bekken fra Store Daltjuven og tverrslag til tunnelen fra Grimsvann

Av Odd Tore Saugerud

Om det ikke er mye å se etter tunnelprosjektet ved Store Daltjuven, er det mange spor langs bekken derfra. Ca. 90 meter fra veikrysset inn til Daltjuvtomta er det et høyt gjerde på venstre side av veien, og på nedsiden av dette ser det slik ut som på bildet: Bekken lager en kanskje tre meter høy frisk foss ned i en utsprengt renne, som mot vest ender i et tverrslag til tunnelen fra Grimsvann. Dette er starten på bekken ned Kraftstasjonsdalen.