Demningen i Store Daltjuven

Ved Store Daltjuven er det ikke mange tydelige spor etter det store tunnelprosjektet Gjerdingen/Grimsvann – Store Daltjuven og Daltjuven – Ingvaldsflaten/Sandungskalven. Vannet er demt opp ved utløpet i nord med en lav demning av samme type som ved Grimsvann. Utløpet av tunnelen fra Gjerdingen er vanligvis under vann, og er ikke synlig. Men i dette området var det bolig for ingeniører og oppsynsmenn, og en stor brakke for arbeiderne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2017

Bevergnag ved vannet vest for Svartvann

Av Odd Tore Saugerud

Veien som ble anlagt forbi vannet ved Tunneltippen demte det opp, men har stikkrenner rett under veitoppen. Men det syntes ikke beveren at var bra nok, så den bygde sin egen demning på toppen av veien, og sørget for at vannet fikk sin karakteristiske profil med mange døde trær langs kantene. Men som bildet viser, var dette en god stund siden.

19 Sep 2017

Tverrslaget vest for Svartvann

Av Odd Tore Saugerud

Det skal ha vært flere tverrslag til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, og dette er ett av dem. Forsvarlig avstengt med sammensveiste kamstål, og egentlig lite fristende å gå inn i med vått og sleipt gulv med steiner og plankebiter. Dette kan ikke ha vært en trivelig arbeidsplass for de to-mannslagene som drev tunnelen med håndboring.

19 Sep 2017

Tunneltippen vest for Svartvann

Av Odd Tore Saugerud

Tunneltippen vest for Svartvann er navnsatt på Markadatabasens kart. Navnet kommer av at massen fra et av tverrslagene til i tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven er dumpet ned den bratte åssiden her, og senere brukt til å lage en vei som også demmer opp et langt og grunt vann i dalbunnen. I løpet av 100 år har rødlav funnet gode voksekår her.