Tjuker i Glitrelia

Glitrelia naturreservat ble opprettet i 2015 for å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold. Her finner man gammelskog av gran med innslag av skogstyper som gråor- heggeskog, høystaudegranskog og riksumpskog. Det går fin gulmerka sti fra Glitre sanatorium opp langs vestsiden av Oppegårdskollen som etter hvert svinger østover og kommer ut på Oppegårdsveien litt ovenfor Abbortjern. Ved Abbortjern er det en fin rasteplass.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Sep 2017

Flott høstdag ved Gjevtjernet tross en lokal regnskur

Av Anka Nordenborg

Gjevtjernet ligger øst for Storøyungen, og er lett tilgjengelig med bil.

17 Sep 2017

Høstfarger ved Finnvann

Av Torgeir Stenstad

Høsten er definitivt kommet til Marka. Her nord for Finnvann er det et flott skue, men det er vått i myra og tungt å gå.

17 Sep 2017

Etter fisken i Finnvann

Av Torgeir Stenstad |

Stillheten preger området rundt Finnvann i Spålen-Katnosa naturreservat. En del vak gjorde at optimismen var stor, og et par ørret ble fangsten denne dagen. I bakgrunnen ser vi Spålshøgda på 575 moh.