Pause på Mustadkroken

Vi har vært innom Mustadkroken mange ganger før, men det kommer stadig nye folk som ikke har vært her, så vi må oppom igjen. 23 deltagere var med på seniorturen fra Sollihøgda til Rykkinn i grått høstvær.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2017

Mini-Jutulhogget i Finnemarka

Av Odd Tore Saugerud

Langs blåstien på Måneskinnsheia rett før Vakkertjernet ligger denne noe spesielle steinformasjonen midt ute i et myrlendt område. På Lieropplevelser.no omtales den som det lokale Jutulhogget. Sprekken smalner kraftig av, men er gjennomgående, og i motsatt ende ligger merkelig nok rester av en vedkomfyr.

10 Sep 2017

Skimtplatået syd for Eiksetra: grovkupert med forholdsvis flatt topparti

Av Odd Tore Saugerud

Terrenget på Skimtplatået i Finnemarka er ganske variert, med lier med tett skog, høye stup og et ganske flatt topparti med svaberg, myrer og småvann, noe tilsvarende partier i de høyeste delene av Nordmarka. Her er et av det typiske småvannene langs blåstien opp til Måneskinnsheia og Vakkertjernet.

10 Sep 2017

Egga demning i Garsjø

Av Odd Tore Saugerud

Opprinnelig rant vannet i Garsjø nordover i elva Egga, som igjen rant ut i Glitra. På midten av 1950-tallet ønsket Lier Vannverk ønsket å bruke Garsjø som drikkevannskilde, og det ble gravd en kanal mot øst som nytt utløp. Det ble også bygget betongdemninger med overløp og bunnventil med manøvreringsratt i Garsjø og nabovannet Løken, som med dette ble en del av Vrangen. Men Garsjø må ha vært regulert også før dette, for en eldre demning er synlig i vannet ca. 10 meter innenfor dagens demning.