Skimtplatået syd for Eiksetra: grovkupert med forholdsvis flatt topparti

Terrenget på Skimtplatået i Finnemarka er ganske variert, med lier med tett skog, høye stup og et ganske flatt topparti med svaberg, myrer og småvann, noe tilsvarende partier i de høyeste delene av Nordmarka. Her er et av det typiske småvannene langs blåstien opp til Måneskinnsheia og Vakkertjernet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2017

Egga demning i Garsjø

Av Odd Tore Saugerud

Opprinnelig rant vannet i Garsjø nordover i elva Egga, som igjen rant ut i Glitra. På midten av 1950-tallet ønsket Lier Vannverk ønsket å bruke Garsjø som drikkevannskilde, og det ble gravd en kanal mot øst som nytt utløp. Det ble også bygget betongdemninger med overløp og bunnventil med manøvreringsratt i Garsjø og nabovannet Løken, som med dette ble en del av Vrangen. Men Garsjø må ha vært regulert også før dette, for en eldre demning er synlig i vannet ca. 10 meter innenfor dagens demning.

10 Sep 2017

Garsjø ved Eiksetra: rasteplass med gapahuk

Av Odd Tore Saugerud

Eiksetra ligger på sydsiden av ganske idylliske Garsjø, og på motsatt side er den odde med fin grasslette, flere bord og benker, og en gapahuk. Været i dag var slik at det ikke ble noe behov for gapahuken, men den står der, klar til bruk.

20 Aug 2017

Gjerihuken ved Gjerdrumsgjermenningen

Av Anka Nordenborg

Gjerikhuken er én av to gapahuker ved Gjerdrumsgjermenningen. Bygd av Gjerdrum JFF. Den ligger flott til, ca. 600 meter nordøst for steinkistedammen og oset.