Idylliske Drittjern

Dette idylliske tjernet hadde fortjent et mer parfymert navn, her er nå en kjentmannspost. I dag sykkeltur på Romeriksåsen, og en tur innom Råsjøstua ble det også. Og høstfargene er på vei!

Idylliske Drittjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Aug 2017

Drittjern: tjernet der øst er syd

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er Drittjern sett fra øst, med utløpsbekk og koselig gras- og mosedekket skogsbilvei bak låst bom. Selv på en gråværsdag som denne er det tydelig at høstfargene er på vei, spesielt blåbærlyngen, som hadde fått skikkelig rødfarge enkelte steder. På bildet står også periodens kjentmannspost, ifølge håndboken som i urtiden: På bjørk 15 m S tjernet. Men posten står i østenden, og der er den også tegnet i håndboken.

31 Aug 2017

Drittjern: skogsvann i blautmyr

Av Odd Tore Saugerud

Drittjern ligger ca. en kilometer sydøst for Råbjørnhytta, og er ett av flere småtjern i dette området med rare navn, som Dansetjernet, Gåsetjernet, Låketjernet. Opprinelig navn var Dritartjern, men noen lukt som kunne forbindes med dette kunne jeg ikke kjenne. Derimot kan nok ivrige stangfiskere ha ment at dette var et drittjern etter å ha prøvd å forsere myra ut til bredden. Her var det blautmyr, med flytetorv ispedd vannputter, gjørmehull og flytende mose. Denne regntunge dagen var det noe sørgmodig over vannet, tung stillhet, men med klagende skrik av musvåk.

31 Aug 2017

Østre Roligtjern

Av Odd Tore Saugerud

Østre Roligtjern ligger sydøst for Søndre Roligtjern, og er dermed både det østligste og sydligste av de fire Roligtjernene. Det ligger også øst for kraftledningen og drenerer mot øst ned til Bjertnessjøen. Dette er også et ekte myrtjern, omgitt av blautmyr med lumske partier på alle kanter, kanskje særlig mot vest, der bekken fra Søndre Roligtjern brer seg ut. Det er også et gjengroingsvann, som synes å være mindre enn på turkartet M 1 : 50 000. Den greieste veien til Rolighøgda 561 moh. kan være blåstien fra enden av veien mot Engelstadvangen og opp langs bekken fra Østre Roligtjern.