Gygra: en alternativ rute ned fra øst

For DNT planlegger vi en tur nordover langs Krokskogstupet fra Kronprinsens utsikt. Gygra er den best kjente attraksjonen her, men den er vanskelig tilgjengelig. Her prøvekrabber jeg en alternativ og litt mindre bratt rute rett syd for den vi har brukt tidligere, se bilde nr. 23941. Fortsatt bratt nok, men med mer løsmasser og en travers bort til den tidligere ruten. Bildet er tatt med fjernutløser (Atie).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Aug 2017

Grimstad barakker: en uanselig ruin

Av Odd Tore Saugerud |

Litt syd for bobarakken ligger denne uanselig ruinen. Lett å gå forbi på sydsiden, bedre synlig fra nord. Kjentmannsboken antar at dette har vært smia.

22 Aug 2017

Grimstad barakker: bobarakken

Av Odd Tore Saugerud |

Den største og best synlige ruinen etter Grimstad barakker ligger på en liten rygg mellom bekken og en mindre myr øst for denne. Her var det kjøkken, spisesal og soverom.

22 Aug 2017

Grimsvannsbekken ved Grimstad barakker

Av Odd Tore Saugerud

Det er skikkelig vått i myrene i Marka nå, så med lave terrengsko var en tørrere vei til Grimstad barakker litt nord for Grimsvann ønskelig. Åsryggen mot Almedalshøgda er forholdsvis tørr med noen myrer, åpne knauser i høyden, tett skog og kratt lenger nede, og tallrike småstup og bevokste urer. Vel nede ved ruinen var bekken passe stor og litt stemningsfull, så da måtte den likevel krysses. Her er resultatet. Terrengskoene var fortsatt tørre etter to kryssinger og retur til veien, men dette var ikke et raskt veivalg.