Abrahamsrud: matforråd og kjøkkentøy 2003

På hylla i sittekroken sto også rester av matforrådet, både tørrmat og syltetøy. Kjøkkentøyet bærer preg av at oppvask ikke hadde vært en viktig del av tilværelsen her oppe.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Okt 2003

Abrahamsrud: interiør i steinhytta 2003

Av Odd Tore Saugerud

Steinfjøset på plassen Abrahamsrud ble krympet og restaurert til en steinhytte av tre gutter fra Lommedalen rundt 1970. Her er sittekroken med benk og klaffbord. Oppvasken etter det siste måltidet før hytta ble tatt ut av bruk, sto der fortsatt og venter på en omgang med Sunlight oppvaskmiddel.

26 Okt 2003

Steinfjøset på plassen Abrahamsrud øst for Soterud 2003

Av Odd Tore Saugerud |

Steinfjøset på plassen Abrahamsrud om lag 250 meter øst for Soterud var kjentmannspost i perioden 2002 - 04. Forhistorien til stedet er usikker. I omtalen av Soterud nevnes det at det var en finneplass der litt opp i skråningen, hvor det bodde folk til 1828. Bildet viser fjøset sett fra syd slik det sto i oktober 2003, omgitt av stor skog på alle kanter unntatt mot syd. Bilde nr. 27476 viser hvordan det ser ut i dag (august 2017).

20 Aug 2017

Ristjernputten

Av Odd Tore Saugerud

I det bevokste myrområdet nord for Ristjern ligger det en godt gjemt myrputt. Navnløs på kartet, men Ristjernputten kunne kanskje vært passende. Her med et svakt gulskjær og noen falne løvblader. Det vises at det går mot slutten av august.