Fagerliseter: tyrihjelm og granholt på vollen

Bildet fra 1928, se bilde nr. 27352, viser en nokså snaubeitet setervoll. I dag er bildet et noe annet, med granholt og store felter med den meget giftige planten tyrihjelm (torshjelm, lushatt) som det dominerende. I den lille plankerøysa i venstre bildekant ligger rester av tidligere gamle veiviserskilt. De kunne man tatt bedre vare på.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Jul 2017

Fagerliseter 1928 og 2017

Av Odd Tore Saugerud

Fagerliseter er vel nå best kjent som base for et av lagene til Milorg D13, men har en mye lengre fortid som seter. Bildet viser hvordan det så ut på setervollen nedenfor hovedhuset i 1928, med en stor driftsbygning (fjøs?) og fredelige kyr. Nå vokser store graner der driftsbygningen sto, og også der steinene i forgrunnen på det gamle bildet ligger. Rester av pillarene til driftsbygningen kan fortsatt sees om man titter inn blant granene på rett sted, mens granholtet ved steinene gjorde det umulig å ta et bilde fra nøyaktig samme ståsted som i 1928.

19 Jul 2017

Veststupet mot Krokløken

Av Odd Tore Saugerud

bilde nr. 27190 kan man se antydning til stupet på vestsiden av Krokløken. Her er det på nærmere hold. Skikkelig stup, med store blokker foran. Spennende å se på, ikke enkelt tilgjengelig. Bildet er tatt fra toppen av det om lag ti meter høye øststupet som går rett ned i nordenden av Krokløken. I dette området er det mye terreng med gammelskog og myrer, større og mindre kløfter. Det ble en interessant tur fra øststupet ned i dalen mot Katnosa og videre bushing «snarveien» direkte til Fagerliseter.

19 Jul 2017

Den østligste atthaldsdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 27198 viser den vestligste atthaldsdemningnen. Som dette bildet viser, er den østligste atthaldsdemningen mye mindre og ikke så fint murt opp. Dessuten lekker den litt i bunnen.