Restene av Kommunehytta

Dette er de sørgelige rester av bebyggelse som forteller at det en gang har vært en hytte her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Jul 2017

Her lå Kommunehytta

Av Petter Heim

Selve hytta er revet for flere år siden, og lå rett til høyre for den lyse kollen midt i bildet. Fortsatt bærer området navnet Kommunehytta hos hurumfolk (og på kartet), og det vil det nok fortsette med.

17 Jul 2017

Kastehaugen på Ingjerdsbrenna

Av Odd Tore Saugerud

Historien bak kastehaugen er oppsummert i beskrivelsen av markadatabasestedet Ingjerdsbrenna. Da haugen var kjentmannspost i perioden 1996-98, kom vi den 14. juni 1995 fra Elgsbrenna da vi skulle finne den. Vi lette lenge og vel i det noe tilvokste myrlandskapet hvor den var avmerket i Kjentmannshåndboken, men fant den ikke, ga opp og fortsatte stien mot Gaupeskarveien. Og etter ca. 500 meter dukket den opp til venstre for stien! Det er ikke en kasterøys av stein, men en kastehaug av pinner, som fortsatt holdes i hevd.

17 Jul 2017

Løvlia sett fra høyde 604 moh

Av Odd Tore Saugerud

Da jeg besøkte høyde 604 moh på Gyrihaugflaka 19. oktober 2016 var det yr og tåke, og ingen utsikt. Atie ville komplettere sine kjentmannsposter i inneværende periode, så med værmeldingen overveiende sol og ikke for varmt skulle utsikten i dag være bedre. Det var den også, men det var ganske kraftig blådis likevel, som krevde litt korreksjon i Photoshop. Med teleobjektiv kom Løvlia ganske nær, og vi mente å kunne se to besøkende ved venstre utebord denne mandagen i fellesferien.