Her lå Kommunehytta

Selve hytta er revet for flere år siden, og lå rett til høyre for den lyse kollen midt i bildet. Fortsatt bærer området navnet Kommunehytta hos hurumfolk (og på kartet), og det vil det nok fortsette med.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Jul 2017

Kastehaugen på Ingjerdsbrenna

Av Odd Tore Saugerud

Historien bak kastehaugen er oppsummert i beskrivelsen av markadatabasestedet Ingjerdsbrenna. Da haugen var kjentmannspost i perioden 1996-98, kom vi den 14. juni 1995 fra Elgsbrenna da vi skulle finne den. Vi lette lenge og vel i det noe tilvokste myrlandskapet hvor den var avmerket i Kjentmannshåndboken, men fant den ikke, ga opp og fortsatte stien mot Gaupeskarveien. Og etter ca. 500 meter dukket den opp til venstre for stien! Det er ikke en kasterøys av stein, men en kastehaug av pinner, som fortsatt holdes i hevd.

17 Jul 2017

Løvlia sett fra høyde 604 moh

Av Odd Tore Saugerud

Da jeg besøkte høyde 604 moh på Gyrihaugflaka 19. oktober 2016 var det yr og tåke, og ingen utsikt. Atie ville komplettere sine kjentmannsposter i inneværende periode, så med værmeldingen overveiende sol og ikke for varmt skulle utsikten i dag være bedre. Det var den også, men det var ganske kraftig blådis likevel, som krevde litt korreksjon i Photoshop. Med teleobjektiv kom Løvlia ganske nær, og vi mente å kunne se to besøkende ved venstre utebord denne mandagen i fellesferien.

17 Jul 2017

Utsikt mot Oslofjorden fra høyde 604 moh

Av Odd Tore Saugerud

Mot Oslofjorden i syd er det ganske uhindre utsikt fra høyde 604 moh. Til venstre for fjorden stikker Kolsås med TV-masta opp. Det er to synlige slalåmbakker, Kolsåsbakken til venstre, og Krydsbybakken i Lommedalen til høyre. Dis og begrenset skarphetsdypde gjør at det er vanskelig å skjelne detaljer i bakgrunnen.