Sumpvekster langs vannkanalen

I denne delen av vannkanalen rant tidligere bare vannet som hadde drevet kverna. Nå går hele vannføringen der, og det har dannet seg en frodig sump med blant annet sverdliljer. I bakgrunnen noen av husene i grenda på Vestre Hakkloa.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Jul 2017

Fundamentene til Hakkloa sag

Av Odd Tore Saugerud

Omtrent der bilde nr. 27282 er tatt ligger restene av fundamentene til Hakkloa sag. Legg merke til at muren til høyre har et tynnere parti. Det var kanskje for å gi plass til et remhjul for drift av saga eller fremtrekk av stokken som ble skåret opp. Saga var i drift helt opp i 1880-årene.

10 Jul 2017

Øverste foss i elva mellom Sandungen og Hakkloa

Av Odd Tore Saugerud

Etter et stykke med stryk og skåvegger danner elva denne ganske friske fossen. Vannet til kverna og saga tar i stedet en flatere omvei med fangdemning og renner til vannhjulene. Saga lå ved fossen omtrent der dette bildet er tatt, se også bilde nr. 27283.

10 Jul 2017

Vanninntaket til Hakkloa kvern og sag

Av Odd Tore Saugerud

Tidligere var det vanlig at gårder hadde egen kvern og sag, som også malte og skar for andre eiendommer i nærheten. Ved elva mellom Sandungen og Hakkloa lå en kvern og et lite sagbruk. Vannføringen i elva var for stor til disse, så de hadde en egen tilførselskanal gjennom den lange skåveggen på nordøstsiden av elva. Her er inntaket sett fra luftsiden. Det dekkes av en stor helle, og på denne er det spor etter fester til en damluke.