En hvalrygg på Knappa

Navnet Knappa er i alle fall spennende, brukes på rundaktige fjellknatter. Postbeskrivelsen på kjentmannsposten i urtiden var «under «A» i Knappa», og den samme i perioden 2004-06. Nå ligger hele topplatået på Knappa mellom 500 og 518 moh., og ingen av de tallrike småkollene der er derfor synlige på turkartet M 1 : 50 000. Når da symbolet som viser postbeliggenheten dekker mesteparten av høydekurven mot syd, og området er dekket av tett skog, var det ikke enkelt å orientere seg frem dit. Mdb-kartet har ekvidistanse 10 meter, og da er noen små prikker synlige. Etter å ha besøkt noen koller som kunne være gode kandidater, kom fotografen til den på bildet, hvor det var graner hvor posten kunne hengt. GPS-koordinatene stemte også tilfredsstillende, og her var også en geocache. Ingen utsikt, bratt umerket tråkk opp fra nord, som endte i et belte av vindfall. Helårspost, men ikke et særlig attraktivt turmål sommerstid, kanskje for selvplagere på ski?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Jul 2017

Utsikt mot vestnordvest

Av Odd Tore Saugerud

Fra Kveldroshøgda kan man se langt mot vestnordvest. Vannene i forgrunnen er til venstre Kringla med stort, nytt hogstfelt, og til høyre nordenden av Langlivannet. Den karakteristike høyden bak Langlivannet er Tupperen, med Oppkuvmassivet til venstre, og Haukåsen med kraftledning til høyre for den. Helt i bakgrunnen kan Norefjell skimtes som en blek blåne. Til venstre i bildet bygger en cumulussky seg opp. Slike ble det flere av etter hvert.

04 Jul 2017

Utsikt mot Kveldrostjern

Av Odd Tore Saugerud

På sydvestsiden har Kveldroshøgda så høye stup at skogen nedenfor ikke dekker utsikten. Her mot sydvest mot et myrparti med det idylliske Kveldrostjern. Det hadde gjort seg bra med en elg som drakk vann her, men i dagslys holder gjerne elgene seg unna åpne områder. Kveldroshøgda er vel verdt et besøk, kjentmannspost 2014-16.

03 Jul 2017

På kanotur gjennom Losbyvassdraget

Av Trond Bøås |

Vi padler her over Røyrivann.