Den nedlagte plassen Torbjørnrud i Svartskog

I Svarskog er det flere tufter etter gårder fra før Svartedauden. Det er også noen nyere nedlagte plasser som denne, Torbjørnrud. Våningshuset er fortsatt i god hevd, og har fått installert solcellepanel type lite og gammelt. I området er det lagt ut reveåte og montert viltkamera, men ellers er det ikke spor etter nyere aktivitet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jun 2017

Sommerkveld ved Trehørningen

Av Torgeir Stenstad

Med lyse kvelder og gode temperaturer, er det bare å komme seg ut i Marka. Her en pause helt nord i Trehørningen etter at kjentmannsposten var besøkt. Så ble kursen satt mot Maridalen via Hakkloa, og mange nedoverbakker ventet på sykkelen.

27 Jun 2017

Halssjøen sett fra vika ved Musehogget

Av Odd Tore Saugerud

Halssjøen har mange armer, og skifter utseende avhengig av ståsted. Her er den sydvestre delen sett fra vika ved Musehogget, der løypa fra Lombardiet til Deledalen kommer i land.

27 Jun 2017

Kunstferdig postoppheng ved Musehogget

Av Odd Tore Saugerud

Ola Dilt har lagt fjernpostene for 2017 i området vest for Nord- og Sør-Elvåga. Postopphenget ved Musehogget er et av de mest kunstferdige og fotovennlige jeg har sett.