Halssjøen sett fra vika ved Musehogget

Halssjøen har mange armer, og skifter utseende avhengig av ståsted. Her er den sydvestre delen sett fra vika ved Musehogget, der løypa fra Lombardiet til Deledalen kommer i land.

Halssjøen sett fra vika ved Musehogget

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jun 2017

Kunstferdig postoppheng ved Musehogget

Av Odd Tore Saugerud

Ola Dilt har lagt fjernpostene for 2017 i området vest for Nord- og Sør-Elvåga. Postopphenget ved Musehogget er et av de mest kunstferdige og fotovennlige jeg har sett.

27 Jun 2017

En forlatt beverhytte ved Halssjøen

Av Odd Tore Saugerud

Langs vannet begynte det å bli spor etter tidligere beveraktivitet, og etter hvert dukket også beverhytta frem. Tydelig forlatt, og ganske oversvømt. Kanskje ble byggingen startet før vannet ble oppdemt på 1950-tallet. Beveren hadde også gjort en grundig ryddejobb langs Milorgløypa, der den går på land etter Halssjøen.

27 Jun 2017

Énmannskoie ved Halssjøen

Av Odd Tore Saugerud

I området vest for Halssjøen viser både Kartverkets kart og lokalt turkart at det finnes et stinett. Men det var før, det. Nå er det bare utydelig rester igjen. I forsøket på å følge stien langs vannkanten dumpet vi over denne tømmerkoia. Meget forfallen, meget liten, med plass til bare en køye med skumgummimadrass. Utenfor sto restene av en rørstol. Muligens en koie for en fisker fra tiden før Halssjøen ble drikkevann på 1950-tallet, da vannet ble oppdemt og fisking ble forbudt.