Vakersetra i 1936 og 2017

I teksten til bilde nr. 19715 skrev jeg at den gamle løa på Nedre Vakerseter er panelt over det gamle tømmeret. Dagens eier, Ottar Riis Strøm, påpeker at det ikke er riktig, og har følgende historie om løa: «På 1940- tallet datt løa ned på grunn av stor snømengde på taket. Slik lå den flatpakket til begynnelsen av 1970-åra. Da tok min far ned en låve på gården Vaker i Norderhov. Materialene ble gjenbrukt for å gjenreise løa på setra vår. Den er satt opp som et reisverk. Platene på taket er også fra den gamle låven som opprinnelig var bygd ca. 1935. Jeg var selv med på å sette løa opp. Noen av de opprinnelige tømmerstokkene ligger fremdeles inne i huset.» Bildet fra 1936 viser tydelig at det ikke er samme løe som står der nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Jun 2017

Mastøya

Av Odd Tore Saugerud

Noreledningen krysser Heggelivannene med mastefeste på en av øyene. Rimeligvis bærer den da navnet Mastøya. I motlys og kraftig vind fra nord blir kraftledningene borte, og kraftledningsmasta med isolatorer blir nesten en slags skulptur. Bildet er tatt fra Gråberghaugen.

20 Jun 2017

Mortensøya og Bråtalandet med hytte

Av Odd Tore Saugerud

Den lange øya på bildet er Mortensøya, og bak den ligger Bråtalandet med hytte. Bildet er tatt fra Gråberghaugen.

20 Jun 2017

Hvor er Gausta?

Av Odd Tore Saugerud

Fra Vakersetergråberget er det vid utsikt mot syd og vest. Med sol og ganske skarp luft skulle det være mulig å se langt, men litt grådis gjorde det vanskelig å skjelne de fjerneste toppene. Var det Gausta med masta, eller var det en annen topp? I alle fall var Søndre Heggelivann med øyene klart, fra venstre Mastøya, Mortensøya, lille Loplom og store Hellerøya.