Løkkafossen – et oversiktsbilde

For å rive demningen må det anlegges en adkomstvei forbi turbinene og frem til demningen. Dette fremstilles som et bagatellmessig inngrep, men vil bli godt synlig. Karakterisert som gammelt jernskrammel vil gjerne turbinene forsvinne også, eller bli skadet av anleggsdriften. Bildet gir i alle fall en dokumentasjon av nedre del av fabrikkområdet slik det står i dag. Den oppmurte tømmerrenna for prioritert fløting for Bærums Verk er godt synlig ovenfor og til høyre for fossen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Jun 2017

Løkkafossen - turbinene

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er de to Francisturbinene fra 1922 som drev Lommedalen Trevarefabrikk og som skaffet 25 kW likestrøm til fabrikken. Maskinene i fabrikken ble drevet av et system av flatremmer, mens elektrisiteten var til belysning.

03 Jun 2017

Løkkafossen - demningen skal rives

Av Odd Tore Saugerud

Demningen som danner Løkkadammen i dårlig forfatning. Det viser seg at den ble delvis sprengt vekk da bedriften der ble lagt ned tidlig på 1970-tallet, og NVE har besluttet at den skal rives. Planer om boligbygging setter fart i denne prosessen. Dette bildet dokumenterer dagens tilstand. Når demningen er fjernet, vil Lomma gå i en renne i berggrunnen, og dammen vil forsvinne. Enda et minne etter tidlig industri langs elva vil være tapt.

01 Jun 2017

Nordenden av Kjeledalen

Av Odd Tore Saugerud

Går man fra Slottet nordover over Slottsåsen, er det ikke enkelt å komme ned til Kjelen igjen på grunn av høye stuprekker. Men etter hvert kommer det en skarp kløft tvers over åsen, og den fører rimelig enkelt ned i nordenden av Kjeledalen. Bildet viser typisk terreng i området: stup og skrenter, store vindfall, bløte myrer og steinet bunn. Men det er ikke spor etter hogst her, så bakveien til Slottet kan være et interessant alternativ for de som liker urørt natur, ikke har dårlig tid, og ikke er redde for noen utfordringer underveis. Orienteringen her er enkel, med grove ledelinjer.